Rybnik

Przed nami segregacja bioodpadów!

Od 1 stycznia 2020 roku w Rybniku wprowadzony zostanie obowiązek zbierania bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

 

Każdego roku produkujemy miliony ton odpadów. Odpowiednia segregacja to nie tylko nasz obowiązek, ale także olbrzymia troska o środowisko. Obecnie selektywna zbiórka odpadów w naszym mieście obejmuje papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone oraz popiół.

Od 1 stycznia 2020 roku w Rybniku wprowadzony zostanie obowiązek zbierania bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego. Wówczas zaczną również obowiązywać w Rybniku nowe umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, które uwzględniają odpady biodegradowalne.

Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wynika z art. 11 i 22 dyrektywy Unii Europejskiej 2008/98/WE. Nakłada ona na państwa członkowskie zobowiązanie do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych aż 50 procent masy odpadów. Poziom ten należy osiągnąć do roku 2020. By podołać temu wyzwaniu, wprowadzono w Polsce nowe rozporządzenie na temat frakcji odpadów podlegających obowiązkowej segregacji, które obowiązuje na terenie całego kraju.

Więcej o zmianach czekających nas od stycznia przyszłego roku, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Odpady komunalne – zmiany od nowego roku

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: