ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smog

Przerwa czujników powietrza

Czujniki służące do oceny jakości powietrza w dzielnicach chwilowo nie pokazują wskazań pomiarowych.

Przerwa w działaniu czujników powietrza związana jest z zakończeniem współpracy Miasta z dotychczasowym dostawcą usługi, tj. Airly Sp. z o.o. z Krakowa. Ta z kolei sytuacja jest wynikiem rozstrzygnięć prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejne 24 miesiące świadczenia usługi.

Wkrótce podpisana ma zostać umowa z nowym dostawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza i mieszkańcy Rybnika będą mogli nadal śledzić poglądowe wyniki pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze w każdej z 27 dzielnic miasta.

Usługa ta będzie polegała na bieżących pomiarach stężenia pyłu zawieszonego PM 10, w 27 lokalizacjach wskazanych przez Miasto, z przetwarzaniem, przechowywaniem oraz wizualizacją danych pomiarowych, a także zapewnieniu monitoringu i serwisowaniu tych urządzeń. Jakość powietrza będzie można też sprawdzać w aplikacji mobilnej.  

Przypominamy, że wyznacznikiem jakości powietrza na terenie Rybnika
– mimo obecności czujników – była i nadal pozostaje
stacja pomiarowa Inspekcji Ochrony Środowiska zlokalizowana przy ul. Borki,
prowadząca pomiary w ramach Państwowego Monitoringu Powietrza.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności