Rybnik.pl
Wydarzenia

Przyjaciel Rodziny 2018

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel Rodziny 2018”. Celem organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedsięwzięcia było wyróżnienie zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej osób, które prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin.

Jako swojego kandydata Miasto Rybnik wskazało Teresę Gabryś – Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Serduchowo”, osobę wspierającą i propagującą ideę rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc dzieciom, zaangażowaną w wiele działań i projektów na rzecz rodzin. Zgłoszona przez Miasto Rybnik kandydatka została laureatką konkursu i wraz z innymi wyróżnionymi w konkursie została zaproszona na uroczyste podsumowanie konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”. Gala odbyła się 8 października w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.
 

W uroczystości udział wzięli także: Krystyna Wałach – Radna Miasta Rybnika (Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej) oraz Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.

Działalność Teresy Gabryś zostanie zaprezentowana jako przykład dobrych praktyk na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz programu „Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny”.  
 

Udostępnij: