Rybnik.pl

Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Od 18 czerwca przy ul. Jankowickiej 23/25 zostanie otwarty punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Punkt prowadzony będzie w ramach projektu pn. "Ostoja - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" realizowanego przez Fundację Ostoja. Jego celem jest zwiększenie dostępności innowacyjnych, kompleksowych i efektywnych form wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych w Rybniku.

Zakres wsparcia:

  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, ·
  • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach, w tym z pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej,
  • udzielanie informacji dotyczącej organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

Godziny dyżurów:

  • Poniedziałek: 11:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 14:00

Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
ul. Jankowicka 23/25, pok. B1/1
Rybnik
tel. 729 284 727

Projekt "Ostoja - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.

Udostępnij: