Rybnik.pl

Remont kamienicy i zmiany w organizacji ruchu

Od 4 lutego obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu na ul. Bolesława Chrobrego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. 3 Maja.

Biegnące wzdłuż ulicy pas parkingowy oraz ścieżka rowerowa zostaną wyłączone z użytkowania  - w ich miejsce poprowadzony będzie czasowo ruch samochodowy.

Konieczność wprowadzenia zmian związana jest z rozpoczęciem prac modernizacyjnych budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13 i wiążącą się z nimi częściową rozbiórką, przebudową i rozbudową kamienicy. Prace powinny zostać zakończone pod koniec maja 2021 roku.

***

Prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej modernizacja kamienicy, wpisuje się w realizowany przez miasto projekt „ALT/BAU – Alternative Building Activation Units” wdrażany w ramach unijnego programu URBACT.

Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 13 zostanie gruntownie zmodernizowany przy   wykorzystaniu nowatorskiej technologii: po rozebraniu  najwyższej  kondygnacji  budynku,  wykonane  na  miarę  przez  specjalistyczny  zakład  moduły  mieszkaniowe  zostaną  wstawione  i  połączone  z  murami  zewnętrznymi. 

Udostępnij: