Rybnik.pl
Rewitalizacja

"reWITA-Włącz się!"

W dniu 8 kwietnia 2019 r. został ogłoszony konkurs na lokalne inicjatywy obywatelskie p.n. „reWITA – Włącz się!”. Zachęcamy do udziału mieszkańców podobszarów rewitalizacji w Rybniku!

Miasto Rybnik i Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku oraz partnerzy: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie „17-tka” ogłaszają konkurs „reWITA – Włącz się!” na inicjatywy obywatelskie w ramach projektu „reWITA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pula środków finansowych konkursu wynosi 110.000,00 zł brutto, w tym na każdą dzielnicę po 22.000,00 zł (12 000,00 zł – projekty „miękkie” i 10 000,00 zł – projekty „twarde”).

Cele konkursu:

  • zachęcenie mieszkańców obszarów rewitalizacji do podejmowania aktywności i działań na rzecz lokalnej społeczności,
  • poprawa jakości życia mieszkańców i budowanie poczucia przynależności do tzw. „małej ojczyzny”,
  • integracja mieszkańców obszarów rewitalizacji,
  • wspieranie mieszkańców w rozwoju ich pasji, zainteresowań oraz pomoc w realizowaniu ich inicjatyw oddolnych i pomysłów na uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania,
  • podkreślenie roli aktywności obywatelskiej oraz czynnego udziału mieszkańców w życiu dzielnicy,
  • przełamywanie barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych,
  • umacnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rewitalizowanych, wspieranie działań mających znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty,
  • inicjowanie i zachęcanie do tworzenia pozytywnej atmosfery w środowisku lokalnym.

O dofinansowanie ubiegać mogą się tylko grupy nieformalne. Grupa to trzech lub więcej mieszkańców Rybnika (w tym minimum jeden pełnoletni i jeden będący mieszkańcem obszaru animacji).

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się na stronach realizatorów.

Udostępnij: