Rybnik
Smog

Roczne normy jakości powietrza przekroczone w marcu!

Już w marcu Rybnik przekroczył dozwoloną ilość dni w roku kalendarzowym, w których przekroczony był dopuszczalny poziom dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10. Taka sytuacja miała już miejsce przynajmniej 35 razy!

Ustanowione normy dla stężenia średniodobowego pyłu PM 10 – 50 µg/m3 – są w Rybniku  w sezonie jesienno-zimowym przekraczane notorycznie, często o kilkaset procent i więcej. Zgodnie z normami dni z przekroczeniami może być co najwyżej 35 w roku. Poziom ten, zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, został w Rybniku przekroczony 1 marca br. (dane ze stacji przy ul. Borki). 

Wynik pokazuje skalę zanieczyszczenia powietrza, ale optymizmem może napawać fakt, że w ubiegłym roku roczne normy przekroczone zostały kilkanaście dni szybciej, bo już 12 lutego (w całym 2017 roku było w sumie 96 dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń).

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że w niektórych miastach województwa śląskiego wspomniane przekroczenia wystąpiły szybciej niż w Rybniku – np. 21 lutego 2018 roku w Zabrzu, 24 lutego w Dąbrowie Górniczej i Wodzisławiu Śląskim, 26 lutego w Żywcu.

Szczegółowe informacje na stronach:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: