ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Biznes

Rozmawiali o budowie bloku gazowo-parowego

W rybnickim magistracie prezydent Rybnika Piotr Kuczera spotkał się z przedstawicielami spółki Rybnik 2050, realizującej budowę bloku gazowo-parowego w Rybniku.

W rozmowach,  które odbyły się 5 lutego br., spółkę Rybnik 2050 reprezentował Prezes Zarządu Paweł Noga oraz Dyrektor Projektu Piotr Żymełka.

W trakcie spotkania omówiono aktualny stan pracy w projekcie oraz planowane działania związane z budową bloku gazowo - parowego o mocy elektrycznej brutto 882,9 MW. Przedstawione zostały również informacje na temat inwestycji towarzyszących, czyli budowie układu wyprowadzenia mocy elektrycznej z elektrowni gazowej oraz budowie przyłącza gazowego do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM.

Spółka Rybnik 2050 należąca do PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że w najbliższych miesiącach spodziewa się uzyskania pozwolenia na budowę, które umożliwi rozpoczęcia prac budowlanych, a także podpisania umowy z Wykonawcą budowy układu wyprowadzenia mocy i zasilania rezerwowego. Obecnie prowadzone są prace projektowe i przygotowawcze na terenie budowy polegające, m.in. na badaniach geotechnicznych, makroniwelacji terenu czy realizacji instalacji wodno–kanalizacyjnych oraz elektrycznych.

Strony spotkania uzgodniły też, że powołany zostanie zespół roboczy, w celu uwspólnienia działań komunikacyjnych w trakcie realizacji inwestycji.

Tak ma wyglądać powstający w Rybniku blok gazowo-parowy:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności