ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rewitalizacja

Rozmawiali o rewitalizacji

Za nami pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Miasta Rybnika, poprowadził Rajmund Ryś - specjalista w zakresie polityki miejskiej i rozwoju miast, rewitalizacji i planowania przestrzennego, ekspert konsorcjum doradczego Projekty Miejskie.

Dokumentem, na podstawie którego wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, jest „Diagnoza delimitacyjna”, dlatego uczestnicy spotkania mieli nie tylko okazję zapoznać się z opracowaniem, ale zadać pytania autorowi dokumentu.

Podczas konsultacji pojawiły się liczne głosy dotyczące  konkretnych problemów dzielnic, których rozwiązania powinny znaleźć odzwierciedlenie w Gminnym Programie Rewitalizacji. Jedną z istotnych kwestii, związanych z delimitacją, okazały się wyniki badań dotyczące dzielnicy Chwałowice, która znalazła się poza obszarem rewitalizacji. Szczególne natężenie problemów społecznych zaobserwowano za to w dzielnicy Rybnik-Północ.

Przypominamy: nowy obszar ma objąć fragmenty 6 dzielnic: Boguszowice Osiedle, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ i Śródmieście. Łącznie ma on powierzchnię 1524,79 ha, co stanowi 10,29% powierzchni gminy i zamieszkuje go 33402 osób, co stanowi 26,67% ludności gminy.

Kolejną okazją do zadawania pytań dotyczących projektu uchwały lub delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będzie debata w formule on-line, która odbędzie się 9 lutego br. w godz. 16.00-18.00.

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij:


Wszystkie aktualności