ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rozstrzygnięcie konkursu - budynek na ul. Hallera

Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Hallera w Rybniku rozstrzygnięty. W poniedziałek, 11 czerwca, w urzędzie miasta zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione koncepcje.

Organizatorem konkursu na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika było Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice. Zgodnie z regulaminem, do konkursu dopuszczono ponad 80 pracowni, a w terminie wpłynęło 20 koncepcji. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprojektować obiekt dopasowany do kontekstu urbanistycznego, zawierający 80 mieszkań (48 dwupokojowych i 32 trzypokojowe). Warunkiem było zaprojektowanie czyści usługowej o powierzchni 800 m2. Sąd konkursowy w składzie:

 • Andrzej Duda - architekt SARP
 • Dieter Paleta - architekt SARP
 • Marek Pelc - architekt SARP
 • Wojciech Kotecki - architekt SARP
 • Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
 • Janusz Orzeł - Naczelnik Wydziału Architektury UM Rybnika
 • Artur Gliwicki - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

oceniał zgłoszone koncepcje, biorąc pod uwagę m.in. kompozycję przestrzenną, rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych. Istotne było to, jak projektowany obiekt wpisuje się w otaczający teren - zarówno w planowane zagospodarowanie "kwartału Rzeczna" z układem drogowym, jak i istniejącą zabudowę śródmieścia, w szczególności pierzei ul. Gen. J. Hallera. Oceniano także walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów.

Tradycja konkursów architektonicznych jest w Rybniku podtrzymywana. To jest ważne z punktu widzenia pewnego twórczego fermentu i wielorakiego spojrzenia na problem. Około trzech lat temu zdefiniowaliśmy te przestrzenie publiczne, które będą wymagały zagospodarowania. To przestrzenie bardzo ważne, strategiczne dla miasta - tak jak teren przy ul. Hallera. Dziś prezentujemy koncepcje konkursowe, ciesząc się z dyskusji, jaka wokół tej przestrzeni ma miejsce. Każda z tych koncepcji zaciekawia i powoduje, że serce bije raźniej - wszak o sercu miasta mówimy. To jeden z etapów budowania nowego wyglądu śródmieścia - zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Prezydent Rybnika podkreśla, że plany dotyczące tej części miasta wpisują się w działania już wykonane i realizowane obecnie: 

Mało kto pamięta już, że w okolicy do niedawna była mało estetyczna dawna przychodnia, którą udało się zburzyć i stworzyć skwer. Dziś budujemy parking wielopoziomowy i nowy układ drogowy. Jest wybrana w konkursie koncepcja budynku Centrum Edukacji Artystycznej. Sądzę, że małymi krokami, ale systematycznie i konsekwentnie będziemy w stanie w najbliższych latach zabudować ten kwartał miasta. Dzięki wysiłkowi wielu osób udaje się pokazać nową koncepcję dla tej strefy. Życzę sobie i Państwu, byśmy mogli za kilka lat zobaczyć to miejsce jako całościową i uporządkowaną przestrzeń, która służy wszystkim mieszkańcom – dodaje prezydent Rybnika.

Konkurs architektoniczny to najlepsza forma uzyskania dobrej pracy, wyłonienia dobrej  pracowni do realizacji inwestycji. A to inwestycja bardzo nietypowa – rzadko zdarzają się konkursy na architekturę mieszkaniową. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a poziom prac był bardzo wysoki, uszanowany jest kontekst, koncepcje wpisują się w zastaną tkankę miasta. Pozostaje życzyć, by było to początkiem kolejnej dobrej inwestycji w Rybniku – wskazywała Agnieszka Kaczmarska, prezes katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich

I miejsce i nagrodę w wysokości 30 000 zł brutto przyznano zespołowi SLAS / MARIUSZ KOMRAUS w składzie: Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus, Sonia Manssour. 

Praca została doceniona za: 

 • poszanowanie dla tradycji miejsca,
 • prawidłową kompozycję urbanistyczną i usytuowanie,
 • dobre relacje z istniejąca zabudową,
 • dobrze wytworzony otwarty i nasłoneczniony dziedziniec,
 • współczesną prostą architekturę, oszczędną w detalu, o silnej i zdecydowanej kompozycji nadającej nowy atrakcyjny wymiar zabudowy śródmiejskiej miasta,
 • funkcjonalne mieszkania z bardzo ciekawym włączeniem loggii w przestrzeń mieszkania, dobrze nasłonecznione, z rzutami pozytywnie odbiegającymi od standardów deweloperskich stanowiących o jakości budynku, ich różnorodność.

II miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł brutto przyznano zespołowi jojko+nawrocki architekci s.c. Marcin Jojko Bartłomiej Nawrocki. Członkowie zespołu Autorskiego: Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber, Jakub Kaczmarek, Paweł Góral, Anna Nowakowska.

Praca została doceniona za:

 • dobry i prosty układ urbanistyczny dający możliwość wytworzenia dużej przestrzeni zieleni, przy realizacji drugiego etapu tworzy świetny wewnętrzny kwartał,
 • prostą architekturę o szlachetnych proporcjach, oszczędną i powściągliwą, nawiązującą klimatem do tradycji śląskiej architektury familokowej,
 • odwagę w poszukiwaniu nowej typologii mieszkań, ułożonych na głębokich traktach, z wewnętrznym doświetlającym atrium.

III nagroda w wysokości 10 000 zł brutto została przyznana zespołowi w składzie: Mikołaj Iwańczuk, Katarzyna Iwańczuk. Nagrodę przyznano za:

 • ciekawą architekturę,
 • trafne usytuowanie bryły budynku w stosunku do otoczenia,
 • wytworzenie placu wejściowego z istniejącymi budynkami,
 • dziedziniec wewnętrzny,
 • funkcjonalne mieszkania posiadające dobry standard deweloperski.

WYRÓŻNIENIA (premiowane kwotą 3 tys. zł każde): 

I WYRÓŻNIENIE
Piotr Kłoskowski
Przyznane za zaproponowany układ budynków o wysokiej ekonomii realizacji z prostymi elewacjami i przemyślanymi mieszkaniami, prezentujący przykład modelowej architektury funkcjonalnej.

II WYRÓŻNIENIE 
Architekci MR Moska i Rachuba Sp. J. 
Członkowie zespołu Autorskiego: Mariusz Rachuba, Leszek Moska, Agnieszka Porębska, Aleksandra Kuśmierz
Przyznane za próbę odważnego rozbicia bryły budynku na cztery wzajemnie powiązane mniejsze elementy, przy zachowaniu zwartości geometrycznej całości założenia oraz za pokazanie sposobu wkomponowania istniejących budynków w nową zabudowę, nadającego założeniu indywidualnego charakteru.

III WYRÓŻNIENIE
Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
Członkowie zespołu Autorskiego: Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski, Piotr Wilento, Bartek Dyja Przyznane za zgrabną zabudowę o charakterze współczesnych familoków, dobre wpasowanie w charakter starej zabudowy Rybnika, za stworzenie klimatu wewnętrznej uliczki z dużą dozą intymności dla przyszłych mieszkańców.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności