ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rozstrzygnięto konkurs

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego w zakresie: Zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika.