Rybnik.pl

Rozstrzygnięto konkurs grantowy

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.