Rybnik

Rusza budżet obywatelski 2019

Rozpoczęła się szósta edycja budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli do dyspozycji 3 mln zł na projekty realizowane w 2019 roku.

Podobnie jak w ubiegłym roku, 1 mln zł zostanie przeznaczony na projekty o charakterze ogólnomiejskim, natomiast 2 mln zł na projekty o charakterze lokalnym, zgodnie z podziałem środków w rybnickich dzielnicach. 

Zgodnie z harmonogramem działań związanych z szóstą edycją budżetu obywatelskiego składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego będzie możliwe w maju.

Natomiast z końcem kwietnia rozpoczną się konsultacje pomysłów mieszkańców w urzędzie miasta i wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych. Daty czwartkowych konsultacji zostaną podane w późniejszym terminie. 


WAŻNE DOKUMENTY: 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: