Rybnicka Rada Kobiet

Znany jest już pełny, 13-osobowy skład Rybnickiej Rady Kobiet. Pierwsze spotkanie pań zaplanowano na początek grudnia br.

Rybnicka Rada Kobiet  działać będzie w obszarze równouprawnienia płci, w zakresie eliminowania wszelkich dyskryminacji związanych z płcią, wyznaniem, narodowością, orientacją seksualną, niepełnosprawnością. Do zadań Rady należeć będzie m.in. diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w mieście oraz podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianego równouprawnienia. Rada będzie współpracować z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku oraz innymi radami (m.in. młodzieżową i seniorów).

Zobacz: =>Regulamin Rybnickiej Rady Kobiet (plik .rtf)

Rybnicką Radę Kobiet tworzą:

 • Katarzyna Musioł – wskazana przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 • Elżbieta Piotrowska – wskazana przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 • Judyta Mojżesz – Zimonczyk – wskazana przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 • Jolanta Jackiewicz – wskazana przez Stowarzyszenie Śląskie Perły,
 • Klaudyna Jackiewicz – Szewczyk – wskazana przez Stowarzyszenie Śląskie Perły,
 • Aleksandra Zając – wskazana przez Stowarzyszenie Śląskie Perły,
 • Monika Glosowitz – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 • Mariola Kujańska – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 • Joanna Bulandra – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 • Edyta Godziek-Knaissi – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 • Danuta Hanak – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 • Monika Abrahamczyk – wybrana przez Komisję w ramach naboru,
 • Barbara Płaczek – wybrana przez Komisję w ramach naboru.

Kadencja Rady potrwa 4 lata. Jej członkinie będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Rada będzie obradować na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady co najmniej raz na dwa miesiące.

Przypomnijmy, że w skład 13-osobowej Rady wchodzi:

 • 7 przedstawicielek zgłoszonych indywidualnie (kandydatura poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby fizyczne). Kandydatki mogą być również zgłaszane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz kobiet, 
 • 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
 • 3 osoby wskazane przez Stowarzyszenie Śląskie Perły jako inicjatora powstania Rady.

Rybnicka Rada Kobiet powołana została zarządzeniem nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 5 października br.
 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności