Rybnik
Ekologia

Rybnik bez plastiku

Rybniccy radni podjęli uchwałę, której celem jest wyeliminowanie plastikowych naczyń i opakowań, używanych dotąd w urzędzie miasta i miejskich jednostkach.

- Rada Miasta Rybnika uważa za konieczne oraz zasadne podjęcie wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych działań przez Prezydenta Miasta Rybnika i dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika, zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie Miasta Rybnika i jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika opakowań i naczyń plastikowych – czytamy w uchwale.

Stopniowe ograniczenie używania plastiku polegać ma na:

  • zaprzestaniu używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków i słomek plastikowych;
  • zaprzestaniu zakupów wody w butelkach plastikowych;
  • korzystaniu z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych naczyniach;
  • wykorzystaniu w promocji Miasta Rybnika gadżetów i materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu z dążeniem do rezygnacji z gadżetów plastikowych;
  • zrezygnowaniu z używania plastikowych toreb, siatek i reklamówek;
  • podejmowaniu działań edukacyjnych skierowanych do pracowników i mieszkańców miasta Rybnika.

Podstawowym celem podjętej uchwały jest zapobieganie negatywnemu wpływowi produktów z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

- Ilość odpadów plastikowych na świecie zatrważająco rośnie, co ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną i zdrowie ludzkie. Produkty plastikowe można spotkać w każdym z elementów środowiska, w tym w morzach i oceanach. Prowadzone badania pokazują, że plastikowe produkty jednorazowego użytku stanowią połowę wszystkich odpadów morskich. Kolejnym problemem jest trwałość produktów plastikowych. Rozkładają się one kilkaset lat, kumulując się w środowisku – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera, na którego wniosek podjęta została uchwała.

Warto dodać, że od 2021 roku obowiązywał będzie zakaz wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego użytku, dla którego dostępne są zamienniki, wprowadzony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2019 r.

Rybnicka uchwała wychodzi naprzeciw unijnej dyrektywie.

***

Przypomnijmy również, że od ubiegłego roku  na miejskich wydarzeniach plenerowych, takich jak koncerty czy mecze,  wykorzystywane są ekologiczne i estetyczne kubki wielorazowego użytku - rozwiązanie to zostało nagrodzone w 18. Edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019”.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: