ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Wydarzenia

Rybnik upamiętni Tragedię Górnośląską

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera i poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut, zapraszają do wzięcia udziału w ceremonii upamiętnienia Tragedii Górnośląskiej.

Uroczystość odbędzie się w sobotę 18 maja o godzinie 10:00 przed kościołem Matki Bożej Bolesnej, u zbiegu ulic Rudzkiej i Franciszka Rybnickiego (skwer obok SP 9).

To pierwsze miejsce w Rybniku, które symboliczną rzeźbą, przygotowaną przez artystów, będzie przypominało tragiczne wydarzenia z 1945 roku. Rybnicka instalacja ma upamiętnić wszystkich Ślązaków doświadczonych przez te brutalne wydarzenia, zaś w szczególności rybniczanki i rybniczan, których śmierć i wywózka do sowieckich łagrów szczególnie doświadczyła.

Fundatorem rzeźby jest Miasto Rybnik. Pomysł upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń był postulatem wielu środowisk. O upamiętnienie ofiar Tragedii Górnośląskiej zabiegał również europoseł Łukasz Kohut.

Na krótką uroczystość zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta.

Tragedia Górnośląska jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Górnego Śląska XX w. Znacząco dotknęła ona również mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego, którzy po zakończeniu II wojny światowej, doświadczyli licznych represji ze strony radzieckich i polskich władz komunistycznych.

Wydarzenia te, zapoczątkowane wejściem wojsk Armii Czerwone,j dotyczyły szerokiego spektrum ówczesnej rzeczywistości. Przedstawiciele ludności cywilnej doświadczali aktów przemocy, aresztowań i internowania. Większość aresztowanych trafiała do obozów pracy przymusowej lub została deportowana do ZSRR bez poznania faktycznych przyczyn zatrzymania. Ogół tych wydarzeń miał znaczący wpływ na życie społeczne i gospodarcze ziemi rybnickiej.

Kwestia Tragedii Górnośląskiej nie istniała w dyskursie publicznym do 1989 roku. Pamięć o ówczesnych losach Górnego Śląska przetrwała jednak w świadomości społecznej. Wraz z rozwojem wiedzy o tych tragicznych wydarzeniach idzie także chęć ich upamiętnienia.


Udostępnij:


Wszystkie aktualności