Rybnik
Komunikaty

Rybnik360 – miasto przyszłości

Rybnik bierze udział w unikalnym przedsięwzięciu – Miasto we współpracy z partnerami rozpoczyna planowanie swojej przyszłości w sposób inny niż dotychczas. Wszystko w ramach unijnego projektu.

Mowa o projekcie Rybnik360, który realizowany jest przez EIT Climate-KIC Polska wraz z partnerami SPIN-US, MCM Institute i Swarmchack. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Rybnik oraz przy współpracy z dwoma innymi regionami Europy – Emilia Romagna we Włoszech i Krajem Basków w Hiszpanii (dolina Mondragon). Działania projektu finansowane są ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w ramach Horyzontu 2020.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoją polskie miasta, szczególnie na Śląsku, w związku z europejską polityką klimatyczną oraz koniecznością zneutralizowania wpływu człowieka na środowisko.

Partnerzy projektu chcą we współpracy z mieszkańcami, władzami Rybnika, aktywistami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, instytucjami, czy też radami dzielnic wypracować wspólną wizję przyszłości Rybnika.

Projekt jest unikatowy – będzie wykorzystywał szeroko pojęte mechanizmy partycypacji, przekazywania głosu mieszkańcom, organizacjom, instytucjom, przedsiębiorcom. Wszyscy zainteresowani będą mogli wskazać i określić potencjał własny i miasta, swoje silne i słabe strony, a także określić kierunki i obszary zmian, wspólnie wypracowując wizję miasta, którą będą chcieli razem osiągnąć do 2035 roku. Projekt ma również na celu ukazanie realnej alternatywy rozwoju miasta – takiej, która skutecznie będzie zachęcać kolejne pokolenia do życia i pracy w Rybniku.

Projekt Rybnik 360 będzie realizowany we wszystkich ważnych obszarach: społecznym, gospodarczym, finansowym, środowiskowym i energetycznym. Wizja i strategia rozwoju miasta zostaną określone we wszystkich konkretnych aspektach. Prowadzenie tego rodzaju projektu i działań jest pionierskim doświadczeniem i praktyką, które po raz pierwszy zostaną przeprowadzone w regionie.

W związku z pandemią koronawirusa planowane w ramach projektu aktywności będą prowadzone przy zachowaniu wszelkich względów bezpieczeństwa, a także przy użyciu narzędzi on-line. O szczegółach będziemy informować wkrótce.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: