Rybnik.pl
Ekologia

Segreguj popiół i żużel

Przypominamy, że w okresie zimowym, od października do kwietnia, raz w miesiącu od mieszkańców Rybnika odbierana będzie osobna frakcja odpadów – popioły i żużel. Mieszkańcy zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik w kolorze szarym z napisem "popiół", służący do segregacji tej frakcji.

Nowa frakcja odpadów podlegająca segregacji - popiół i żużel - odbierana będzie:

 • w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) raz w miesiącu
 • w okresie letnim, ze względów ekonomicznych odpady te odbierane będą łącznie z odpadami zmieszanymi
 • w kwietniu i październiku dodatkowo wprowadzony zostanie jeden odbiór odpadów (popiołu i żużla), natomiast odbiór odpadów zmieszanych w tych miesiącach pozostanie nie zmieniony. 

Co ważne, wprowadzenie odbioru „popiołów i żużli” nie spowoduje zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

W ubiegłym roku w kilku dzielnicach miasta odbiór taki prowadzony był w ramach projektu pilotażowego. Program ten, promujący zbieranie popiołów z palenisk domowych w sposób selektywny w dzielnicach Niewiadom, Niedobczyce oraz Zebrzydowice, cieszył się sporym powodzeniem mieszkańców. Dlatego już od najbliższego sezonu zimowego zbiórka taka będzie prowadzona w całym mieście.

Warto dodać, że wprowadzenie nowego rodzaju odpadów podlegających segregacji podyktowane jest ograniczeniem ilości składowanych odpadów komunalnych, efektywniejszym przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz ograniczeniem kosztów opłat środowiskowych.

 • Więcej na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Rybniku  =>tutaj
 • Informacje o częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji  =>tutaj
 • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych publikujemy  =>TUTAJ

Niebieski:

 • Wrzucamy: papier, tektura, gazety, czasopisma, prospekty, katalogi, reklamy, zeszyty, książki, kartony, koperty.
 • Nie wrzucamy: tapet, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, papieru z folią, pieluch, artykułów higienicznych, worków po materiałach budowlanych, papieru faksowego, termicznego i przebitkowego.

Zielony:

 • Wrzucamy: szkło, butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach
 • Nie wrzucamy: ceramiki, fajansu, porcelany, kryształu, szkła stołowego, szyb samochodowych, luter, luksfer, żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych

Żółty:

 • Wrzucamy: tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, czyli zgniecione puszki aluminiowe i z blachy stalowej, metalowe narzędzia, folia aluminiowa, pokrywki ze słoików, kapsle z butelek, metalowe i plastikowe worki, reklamówki, opakowania po sokach.
 • Nie wrzucamy: opakowań po aerozolach, baterii, puszek po farbach, opakowań po lekach, opakowań po olejach, styropianu, zabawek, sprzętu agd.

Szary:

 • Wrzucamy: popiół i żużel
 • Nie wrzucamy: gorącego popiołu

Brązowy:

 • Wrzucamy: odpady zielone, trwa, liście, gałęzie, drobne gałęzie.
 • Nie wrzucamy: ziemi, kamieni, odpadów spożywczych.

Pozostałe:

 • oprócz odpadów niebezpiecznych - do kontenera zbiorczego.
   
Udostępnij: