Rybnik.pl
Seniorzy

Seniorze - masz prawo!

Halo! Rybnik oraz Stowarzyszenie "DOGMA" z siedzibą w Katowicach serdecznie zapraszają wszystkich seniorów na bezpłatne spotkania edukacji prawnej w ramach Projektu "Seniorze-masz prawo!".

W trakcie trwania Programu organizatorzy chcą przekazać słuchaczom wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym kwestie dotyczące możliwości kształtowania przez seniorów przestrzeni, w której poruszają się na co dzień. Spotkania będą prowadzone przez profesjonalnych prawników-praktyków.

Pierwsze spotkanie w halo! Rybnik pt. Seniorze bądź świadomym konsumentem odbędzie się 18 lipca br. o godz. 14.00. Słuchaczom przybliżone zostaną uprawnienia i obowiązki ciążące na konsumentach i przedsiębiorcach.

Zanalizujemy kluczowe zapisów umów, których stroną jest konsument oraz przyjrzymy się bliżej systemowi pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Polsce - wskazują organizatorzy. 

Szczegółowy harmonogram spotkań w ramach Projektu jest dostępny na stronie www.dogma.org.pl w zakładce aktualności – wydarzenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - zadanie jest współfinansowane środków budżetu Miasta Rybnik.

Udostępnij: