Rybnik.pl
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 21 września, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 sierpnia 2017 r.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Nadanie medalu pamiątkowego "Beneficii Grata Civitas Rybnik".
 5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 7. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (od PKP S.A. – ul.: Pełczyńskiego, Ujejskiego i Pilarczyka).
 8. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (od osoby fizycznej i spółdzielni mieszkaniowej – fragmenty ul. Jarzynowej.
 9. Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku.
 10. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.
 11. Nadanie nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego.
 12. Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
 13. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 14. Zakończenie sesji.
Udostępnij: