Rybnik.pl

Skonsultuj swój pomysł na Rybnik

W najbliższy czwartek, 24 maja odbędą się kolejne konsultacje projektów do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Zachęcamy mieszkańców Rybnika do składania pomysłów. Nabór wniosków trwa do końca maja br.

W związku z tym, że ostatni dzień maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy (Boże Ciało), wnioski powinny zostać złożone w Kancelarii lub przesłane pocztą najpóźniej do środy, 30 maja br.

Dopuszcza się natomiast złożenie wniosków (skan podpisanego formularza wraz z załącznikami) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ngo@um.rybnik.pl, do 31 maja br.

Udostępnij: