Rybnik.pl
Rewitalizacja

Spotkanie dla mieszkańców osiedla przy ul. Słonecznej

W piątek, 19 października, w godzinach 16:00 – 18:00, na podwórku osiedla przy ul. Słonecznej w Rybniku odbędzie się spotkanie dla mieszkańców. Będzie to okazja do podsumowania informacji z poprzednich warsztatów. Uczestnicy będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat projektu rozwiązań oraz przedstawić swoje sugestie i opinię.

Konsorcjum Utila Sp. z o.o. & Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach realizuje projekt dotyczący opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych osiedla przy ul. Słonecznej w Rybniku. Projekt realizowany jest na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika.

Podczas warsztatów, które odbyły się 10 i 24 września wspólnie z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi działającymi na tym terenie rozmawiano o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących obszaru przy ul. Słonecznej. Przedstawiono ponad 80 propozycji zmian terenu, które zostały przeanalizowane pod kątem możliwości realizacji oraz pilności. Na spotkaniu 19 października zostaną podsumowane informacje pozyskane podczas poprzednich warsztatów. Uczestnicy będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat projektu rozwiązań oraz przedstawić swoje sugestie i opinię.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Udostępnij: