Rybnik.pl

Sprawdź, czy Twój dowód jest ważny

Wielu mieszkańcom Rybnika minął lub w najbliższym czasie upłynie termin ważności dowodów osobistych. Zachęcamy do sprawdzenia ważności dokumentów i w razie potrzeby - złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

W celu wymiany dowodu należy zgłosić się osobiście do Wydziału Spraw Obywatelskich urzędu miasta. Do wniosku należy dołączyć aktualną kolorową fotografię (nie starszą niż 6 miesięcy) i posiadany dowód osobisty. Ustawowy czas oczekiwania na nowy dokument wynosi około 1 miesiąca.

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP mogą również składać wnioski o wydanie dowodów osobistych za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl

Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

Przypominamy, że osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwianiem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można m.in. przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

Informujemy także, że oklejenie, ofoliowanie lub zalaminowanie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszkodzenie, co również powoduje obowiązek wymiany dokumentu.

Więcej Informacji na temat wymiany dowodu osobistego można uzyskać pod numerem telefonu: 32 43 92 198 lub 32 43 92 162.

Udostępnij: