ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Biznes

Śródmiejska działka na sprzedaż

Miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Gen. Józefa Hallera. Teren ten jest częścią tzw. strefy „Rzeczna”, w ramach której funkcjonuje m.in. parking wielopoziomowy.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a także zabudowę usługową - w tym m.in. biura, hotele i handel.

Przeznaczona na sprzedaż nieruchomość stanowi zwarty kompleks działek o łącznej powierzchni 1 410 m2, który jest częścią terenu objętego projektem zagospodarowania kwartału w ścisłym centrum Rybnika, między ulicami gen. Hallera, Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną. W jej sąsiedztwie znajduje się rynek, poczta, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, targowisko miejskie oraz wielopoziomowy parking miejski. Docelowo projekt zagospodarowania kwartału obejmuje budowę budynków mieszkalno-usługowych i Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej oraz budowy stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej.

- Mało kto pamięta już, że jeszcze kilka lat temu w tym miejscu stały mało estetyczne budynki dawnej przychodni czy siedziby straży miejskiej, po zburzeniu których powstała przestrzeń, zajmowana dziś częściowo przez elegancki skwer. Wybudowaliśmy parking wielopoziomowy i nowy układ drogowy. W ramach konkursów architektonicznych wybraliśmy koncepcje budynku Centrum Edukacji Artystycznej oraz budynków mieszkalno-usługowych. Małymi, ale konsekwentnymi krokami zmieniamy oblicze tego kwartału miasta. Wiemy jak w przyszłości zmieni się to miejsce, które od wielu lat pozostawało taką niezagospodarowaną „dziurą” w mieście, a którą w minionych latach miasto niejednokrotnie próbowało sprzedać inwestorom komercyjnym. Już wkrótce zobaczymy to miejsce jako całościową i uporządkowaną przestrzeń, służącą wszystkim mieszkańcom  – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.


Przetarg odbędzie się 12 marca 2021 roku. Termin oględzin nieruchomości oraz dodatkowe informacje na temat warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika pod nr tel. 32 43 92 019.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności