Rybnik.pl
Rewitalizacja

Śródmieście z Akademią Młodego Technika

W Szkole Podstawowej nr 1 w rybnickim śródmieściu odbył się cykl warsztatów pod hasłem Akademia Młodego Technika.

Inicjatorem przedsięwzięcia była Bożena Paniczek, Wolontariuszka Miasta Rybnika Roku 2017, prowadząca Klub Wolontariusza w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki oraz Bartosz Ostrowski, wicedyrektor szkoły.

Zajęcia prowadzone były dla grupy 15 uczniów rybnickiej podstawówki i miały na celu zaprezentowanie rozwiązań technicznych wykorzystanych w życiu codziennym oraz przybliżenie dzieciom świata nauki.

Akademia Młodego Technika obejmowała również działania warsztatowe z zakresu budowy robotów solarnych, podstaw działania instalacji elektrycznych, zagadnień graficznych i teleinformatycznych.

Studenci Akademii za uczestnictwo w zajęciach otrzymali zaliczenia w specjalnie przygotowanych indeksach, a na zakończenie - absolutorium ukończenia Akademii.

W organizację zajęć włączył się uczniowski Klub Wolontariusza działający w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a wszystkie zajęcia prowadzone były przez nauczyli szkoły również wolontariacko.

Akademia zrealizowana została w ramach konkursu "Śródmieście reWITA - włącz się!". Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, pozyskanych przez Miasto Rybnik na realizację projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji".

Udostępnij: