Rybnik.pl
Edukacja

Strajk a egzaminy w podstawówkach

1339 uczniów przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w 32 rybnickich szkołach podstawowych. Dyrektorzy szkół starają się skompletować składy do 96 komisji egzaminacyjnych w placówkach, w których odbędą się egzaminy.

Składy komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów zostały wybrane z nauczycieli ze szkoły, w której odbywa się egzamin albo z sąsiednich szkół, dzięki współpracy dyrektorów, którzy kontaktowali się między sobą, wymieniając się informacjami o możliwości współpracy z nauczycielami niebiorącymi udziału w strajku. Część składów komisji stanowią wolontariusze oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie, wszyscy członkowie komisji z wykształceniem pedagogicznym.

Podczas dzisiejszych egzaminów gimnazjalnych dyrektorzy szkół musieli skompletować skład do 44 komisji (podpisano 8 umów zleceń, 3 osoby w ramach wolontariatu). Na jutro skompletowano skład do 72 komisji (15 umów zleceń i 2 wolontariaty).

Na pierwszy dzień egzaminów ósmoklasistów zgłosiło się do komisji 19 osób w ramach wolontariatów, z czterema członkami komisji zostaną podpisane umowy zlecenia. Trwa jeszcze weryfikowanie składów w dwóch szkołach, więc dane dotyczące poniedziałkowego egzaminu mogą ulec zmianie.  

W Rybniku organ prowadzący podjął decyzję, że w razie konieczności zawarcia umów zlecenia z osobami posiadającymi kwalifikacje pedagogiczne, dyrektorzy szkół mogą zaproponować tym osobom najniższą stawkę przewidzianą przepisami prawa – w roku 2019 jest to 14,70 zł za godzinę. Wynagrodzenie poszczególnych członków komisji będzie zależało od liczby godzin, w jakich będą oni wykonywali pracę w komisji (w niektórych przypadkach może to być około 200 zł – przy założeniu, że osoba ta pracuje podczas wszystkich egzaminów). 

Udostępnij: