Rybnik
Rower

Trwa Rowerowy Maj

Kiedy na przyszkolnych stojakach rowerowych zaczyna brakować miejsc, a place wokół szkół zapełniają się jednośladami, to nieomylny znak, że trwa Rowerowy Maj.

Maj to miesiąc, w którym szczególnie promujemy aktywne dojazdy do szkół. Nie inaczej jest w tym roku – w Rybniku rowerowa zabawa wystartowała 6 maja, a udział w niej bierze:

  • 31 rybnickich szkół
  • 355 klas
  • ponad 3 tys.  uczniów

- W ramach rywalizacji za każdy przejazd rowerem w drodze do szkoły uczestnicy zbierają punkty. Na najbardziej aktywne klasy i szkoły czekają nagrody - przypomina Łukasz Karbowiński, rybnicki Oficer Rowerowy.

Najważniejszym celem akcji jest promowanie mobilności aktywnej w ramach codziennej drogi do szkoły. Akcja „Rowerowy Maj” przyczynia się przede wszystkim do zwiększania aktywności fizycznej wśród młodzieży. Kampania ma także istotny walor edukacyjny, promując i wspierając przyjazne środowisku środki transportu.

Taki rodzaj promocji pełni także rolę integrującą jej uczestników poprzez wspólne dążenie do osiągnięcia jak najlepszego wyniku w duchu zdrowej rywalizacji. „Rowerowy maj” ma pokazać uczniom i ich rodzicom, że istnieje alternatywna, bardziej przyjemna forma dojazdu do szkoły. Pożądanym efektem kampanii jest ograniczenie zjawiska dowożenia dzieci do szkół samochodem, a w rezultacie zmniejszenie tworzących się zatorów drogowych w okolicach placówek oświatowych. 

Miasto Rybnik po raz kolejny przyłączyło się do akcji „Rowerowy Maj” realizując w ten sposób również jedno z założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jakim jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz zwiększanie ich świadomości i wiedzy z zakresu ruchu drogowego.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: