Rybnik

Unieszkodliwianie azbestu - konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wraz z załącznikami dla zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”

Miasto Rybnik planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na co można uzyskać dotację?

  • demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne) z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu,
  • demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne),
  • transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne).

Maksymalna wysokość dotacji:

Wysokość   grantu   będzie wynosić   100 %   kosztów   kwalifikowanych realizacji zadania z zastrzeżeniem, że wartość całkowita dotacji na:

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, dla budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł netto a dla pozostałych obiektów nie może przekroczyć 15 000,00 zł netto;
  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji bez przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu, dla wszystkich obiektów nie może przekroczyć 10 000,00 zł netto,
  • transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z nieruchomości nie może przekroczyć 5 000,00 zł netto.

 
Termin trwania konsultacji społecznych:

  • od 17 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do konsultacji dokumentów i składania ewentualnych uwag.

Uwagi prosimy przesyłać na adres:
gospodarka@um.rybnik.pl 

do dnia 31 grudnia 2018r.

Dokumenty:

Raport z konsultacji społecznych:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: