ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Koronawirus

Urząd Miasta dalej z ograniczeniami

Urząd Miasta Rybnika, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, w dalszym ciągu funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Zmiany wprowadzone zostały w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii.

Przypominamy, że Urząd Miasta Rybnika, w tym Urząd Stanu Cywilnego,  czynny jest w ciągu całego tygodnia (pn.-pt.) w godzinach od 7.30 do 18.00 z przerwą w godzinach: 11.00 – 13.30. Urzędnicy pracują w systemie dwuzmianowym, a między jedną a drugą zmianą – w czasie przerwy w pracy urzędu – prowadzona jest dezynfekcja. 

W dalszym ciągu w Urzędzie nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klientów. Wyjątkiem są sytuacje, w których zapewnianie pomocy klientom jest niezbędne, w szczególności w zakresie załatwienia spraw dotyczących: 

 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej
 • ochrony środowiska
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy Prawo wodne

Tak jak do tej pory, osobiste załatwienie sprawy w Urzędzie w sytuacji tego wymagającej możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego wydziału czy biura.
Urząd Stanu Cywilnego realizuje sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

W dalszym ciągu:

 • wstrzymany zostaje elektroniczny (kolejkowy) system rezerwacji terminów
 • kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce Magistrat 
 • klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, faksem, e-mailem lub za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
 • przy wejściu do budynku od ulicy Miejskiej ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu ) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
 • wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.
 • zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Szczegółowe informacje w zarządzeniach Prezydenta Miasta Rybnika dotyczących:

ograniczenia wykonywania zadań przez urząd miasta
 

wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19


Poniżej lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają mieszkańcy. Zachęcamy, by kontaktować się z poszczególnymi wydziałami, ogólny telefon urzędu jest często zajęty.
 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności