Rybnik.pl
Wydarzenia

Urzędnicy na rowerach

Pozwalają na szybkie przemieszczanie się po mieście, nie powodują korków i są przyjazne dla środowiska – urzędnicy rybnickiego magistratu wykorzystają w swojej pracy zalety rowerów.

Trzy składane rowery o łącznej wartości 6 tysięcy zł zostały zakupione dzięki uczestnictwu Miasta Rybnika w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” (udział biorą także: Warszawa, Wałbrzych, Tychy i Bydgoszcz) i pozyskaniu grantu na ten cel.

Na początek zakupione rowery posłużyły pracownikom Miejskiej Pracowni Urbanistycznej funkcjonującej w ramach Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika do rozprowadzania broszury informacyjnej po dzielnicy Zamysłów. Dotyczy ona procesu sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta (MPZP 29) i jest ważnym elementem prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących tego tematu.

– Rowery pozwalają nam sprawnie i szybko poruszać się po mieście i w samej dzielnicy Zamysłów. Ten sposób komunikacji – w przeciwieństwie do samochodów, których do tej pory używaliśmy – uławia nam także nawiązywanie relacji z mieszkańcami dzielnicy, a co za tym idzie – lepsze poznawanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności. Wiedza w ten sposób zdobyta pozwoli na rzetelne przygotowanie założeń do sporządzanego projektu planu miejscowego – wyjaśnia Tomasz Cioch, Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

W późniejszym czasie rowery posłużą pracownikom MPU do prac terenowych związanych ze sporządzaniem projektów planów miejscowych.


Rybnik konsekwentnie realizuje politykę rowerową – Miasto inwestuje w rozwój odpowiedniej infrastruktury, wprowadza kolejne udogodnienia dla rowerzystów, promuje korzystanie z tego środka transportu, zachęcając mieszkańców do rezygnacji z samochodów na rzecz „dwóch kółek”. Wykorzystanie roweru w codziennej pracy przez urzędników to kolejny krok „rybnickiej rewolucji rowerowej” – chcemy dać przykład i pokazać, że ten sposób przemieszczania się jest praktyczny, ekonomiczny i ekologiczny. Wykorzystując służbowo rowery oszczędzamy czas, pieniądze, ograniczamy natężenie ruchu i zanieczyszczenie powietrza. Warto pamiętać, że metodą małych kroków możemy osiągnąć wielkie efekty – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

Udostępnij: