ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Komunikaty

Urzędowe e-płatności

Urząd Miasta Rybnika wdrożył szybkie płatności online, za pomocą których, bez wychodzenia z domu, można regulować przez internet większość opłat za czynności urzędowe. To całkowicie bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

Jak to działa?

Po wyborze interesującej nas usługi, konieczne jest wybranie na stronie właściwej opłaty, a następnie wypełnienie wymaganych danych i kliknięcie przycisku „zapłać” w sekcji opłat. W formularzu ogólnym należy podać rodzaj sprawy, za którą uiszczana jest opłata, uzupełnić dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i szczegóły dotyczące przedmiotu płatności) oraz wskazać formę płatności. Po przekierowaniu na stronę transakcyjną banku dane płatnika i kwota do zapłaty są uzupełniane automatycznie, a klient je tylko potwierdza. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie, które drukuje i przedstawia w urzędzie podczas załatwiania sprawy. Usługa kosztuje 1 zł i jest doliczana przez operatora do transakcji.

Za co zapłacisz poprzez e-płatności?

Za pomocą systemu e-płatności można uiścić opłaty komunikacyjne (np. za zarejestrowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy) i skarbowe (np. sporządzenie aktu małżeństwa albo złożenie pełnomocnictwa). Online można zapłacić także za udostępnienie danych z ewidencji ludności czy wydanie pozwolenia na budowę.

Wejdź do portalu E-PŁATNOŚCI


Przez system e-płatności NIE ZAPŁACISZ :

  • podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłaty za dzierżawę,
  • opłaty za użytkowanie wieczyste.

Te zobowiązania można bez wychodzenia z domu sprawdzać i regulować za pośrednictwem innego portalu: RACHUNKI. Aby z niego korzystać, należy się zarejestrować, to znaczy wypełnić formularz i osobiście, wraz z dokumentem zawierającym PESEL i zdjęcie, zgłosić się w Kancelarii Urzędu Miasta. Po kilku dniach od wizyty w urzędzie, osoba która złożyła wniosek otrzyma informację o aktywowaniu konta.

Istnieje także możliwość uzyskania dostępu do portalu drogą elektroniczną. Należy posiadać lub założyć konto z profilem zaufanym na ePUAP, a następnie poprzez to konto wystąpić z elektronicznym wnioskiem o założenie konta na portalu Rachunki.

Wejdź do portalu  RACHUNKI

Udostępnij:


Wszystkie aktualności