ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Kopalnia

Uwagi do RDOŚ oraz apel do ministrów i parlamentarzystów

Miasto przygotowało swoje uwagi do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji jaką ma być planowane uruchomienie wydobycia węgla ze złoża „Paruszowiec”.

Prezydent wysłał również pisma do ministrów i parlamentarzystów, mające zwrócić uwagę na problem, przed jakim staje Rybnik.

Wśród najważniejszych uwag do raportu wskazuje się znaczne zwiększenie stanu zapylenia oraz ilości odpadów, degradację terenów rekreacyjnych oraz lasów wchodzących w skład Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych, znaczne szkody górnicze zarówno na terenach mieszkalnych jak i zajmowanych przez duże firmy przemysłowe i usługowe. Planowane szkody górnicze (osiadanie terenu nawet o 16 metrów) spowodują również poważne utrudnienia komunikacyjne na ul. Mikołowskiej (będącej drogą dojazdową do autostrady A1) oraz w transporcie kolejowym na liniach Katowice Ligota – Nędza i Rybnik-Pszczyna. Nowa kopalnia spowoduje również znaczną ingerencję w rzekach i potokach przebiegających przez miasto, powodując między innymi zmianę koryta rzeki Rudy, której przyrodnicze walory są ogromną wartością dla miasta.

Poniżej pełna treść uwag Miasta Rybnika do raportu, wraz z opinią przygotowaną na zlecenie Prezydenta Miasta Rybnika przez pracowników Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej:

- Po zapoznaniu się z tym raportem jestem absolutnie zdruzgotany zakresem degradacji środowiska związanym z planowanym otwarciem kolejnej kopalni na terenie Rybnika – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Dlatego też włodarz zdecydował się na wysłanie pism do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, parlamentarzystów z naszego regionu: senatora Wojciecha Piechy oraz posłów: Teresy Glenc, Izabeli Kloc, Grzegorza Janika, Grzegorza Matusiaka, Czesława Sobierajskiego, Gabrieli Lenartowicz, Marka Krząkały,  Krzysztofa Gadowskiego i Krzysztofa Sitarskiego. Podobne pismo przesłane zostało również do Prezesa PKP PLK S.A.

Z ich treścią można się zapoznać poniżej:


Warto dodac, że około 6 tys. mieszkańców kliku dzielnic Rybnika podpisało sprzeciw przeciwko budowie kopalni. 28 maja br. ich uwagi do raportu oddziaływania na środowisko przedstawiciele  grupy Nie dla eksploatacji złoża Paruszowiec   złożyli w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności