ScrollTop-ico
Smog

Walka ze smogiem – spotkania w dzielnicach

Trwają spotkania w rybnickich dzielnicach w sprawie możliwości przyłączania gospodarstw domowych do sieci gazowej. To jeden z elementów podejmowanych przez Miasto działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Rybniku, w które aktywnie włączają się rybniccy radni.

Spotkania z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., rad poszczególnych dzielnic oraz Urzędu Miasta Rybnika zorganizowano już w dzielnicach:  Ochojec, Golejów i Grabownia (w 2016 roku) oraz Gotartowice, Kłokocin, Niewiadom, Orzepowice, Kamień (w marcu 2017 roku). Kolejne spotkanie planowane jest 4 kwietnia w Boguszowicach Starych (Szkoła Podstawowa nr 16, godz. 18:00), a następne będą mogły być kontynuowane w zależności od potrzeb.

Spotkania to przede wszystkim szansa na zebranie opinii mieszkańców na temat rozbudowy sieci gazowej w ich dzielnicy – pracownicy PSG Sp. z o.o. rozdają uczestnikom spotkań niezobowiązujące ankiety, które staną się podstawą opracowania koncepcji gazyfikacji. Proces inwestycyjny uwarunkowany jest bowiem stopniem zainteresowania mieszkańców.

Warto przy tym zaznaczyć, że istotny dla rozwoju infrastruktury gazowej w Rybniku i decyzji PSG Sp. z o.o. w tym zakresie jest fakt podłączania do sieci budynków znajdujących się w zasobach miejskich. Tak np. dzieje się w dzielnicy Zebrzydowice, w której rozbudowa sieci gazowej jest możliwa dzięki planowanemu do przyłączenia w 2017 r. do sieci budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12. Podobna sytuacja występuje w dzielnicach: Wielopole (planowane podłączenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1) i Gotartowice (planowane podłączenie budynku Szkoły Podstawowej nr 20). Miasto wystąpiło  ponadto do PSG Sp. z o.o. o warunki przyłączenia do sieci gazowej budynku administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (dzielnica Ochojec) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (dzielnica Golejów) a takze Gimnazjum nr 12 (dzielnica Niewiadom).

W trakcie spotkań w wybranych dzielnicach zbierane są też ankiety mające na celu zinwentaryzowanie źródeł ciepła w danej dzielnicy. Spotkania mają także na celu przedstawienie mieszkańcom zalet używania ekologicznych źródeł ogrzewania oraz wszystkich istotnych informacji na temat ogrzewania budynków jednorodzinnych: gazem, węglem i innymi paliwami przed i po termomodernizacji budynku.

 – Z uwagi na fakt, że gaz jest paliwem droższym od węgla mieszkańcy pytają, ile może ich kosztować ogrzewanie tym paliwem i co należy zrobić, żeby ten koszt zmniejszyć. Podczas spotkań przedstawiamy przykładowy budynek mieszkalny jednorodzinny ogrzewany kotłem gazowym lub węglowym, tak żeby mieszkańcy mieli wyobrażenie o czym mowa. Wyjaśniamy, że aby zniwelować różnicę w kosztach, należy poddać budynek termomodernizacji. Dzięki temu działaniu zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym spadną koszty. Istotna jest również zmiana naszych przyzwyczajeń. Wiele osób odczuwa komfort cieplny dopiero przy temperaturze sięgającej w pomieszczeniach 24-25 oC. Tymczasem warto pomyśleć o obniżeniu temperatury do około 20-21oC. Każdy dodatkowy stopień oznacza bowiem większe i niepotrzebne koszty – wyjaśnia Jacek Chołuj, specjalista do spraw walki z niską emisją Urzędu Miasta Rybnika. 

Co ważne, aby pomóc mieszkańcom przy zmianie źródła ciepła na ekologiczne oraz przy termomodernizacji budynku, Miasto opracowało regulamin dotacji do ekoinwestycji. Mieszkaniec może otrzymać np. dotację do kotła na gaz w kwocie 6000 zł oraz do termomodernizacji w kwocie 15000 zł. Dotacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem – przeznaczona na ten rok pula ponad 5 milionów złotych została już wyczerpana.

Warto dodać, że w ramach walki z niską emisją Miasto kilka razy w roku organizuje też dla mieszkańców w poszczególnych dzielnicach inne spotkania dotyczące m.in. regulaminu dotacji do ekoinwestycji czy rozbudowy sieci ciepłowniczej. W tym drugim przypadku do udziału w spotkaniach zapraszani są dodatkowo przedstawiciele głównego dystrybutora ciepła sieciowego na terenie miasta (PGNiG TERMIKA SA, która od kwietnia 2016 r. jest właścicielem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.) oraz rybnickich spółdzielni mieszkaniowych. Takie spotkania zorganizowano w 2016 roku Chwałowicach, Niedobczycach, Orzepowicach. Także i tu należy podkreślić, że rozwój sieci ciepłowniczej w dużej mierze realizowany jest dzięki aktywności Miasta – np. dzięki podłączeniu do sieci ciepłownicej Gimnazjum nr 1 (dzielnica Śródmieście, 2014 r. ) i Szkoły Podstawowej nr 5 (dzielnicam Północ, 2016 r.), gestor sieci zdecydował o jej rozbudowie w tych dzielnicach.  

Również budynki ZGM sukcesywnie podłączane są do sieci ciepłowniczej i termomodernizowane. W tym roku kompleksowymi działaniami objęte zostaną obiekty  przy ul. Zgrzebnioka 4 i Zebrzydowickiej 2 w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz przy ul. Morcinka 9 i 13 w Niewiadomiu – więcej TUTAJ

Udostępnij:


Wszystkie aktualności