Rybnik
Seniorzy

WiFi4EU - hotspoty dla seniorów

Miasto Rybnik pozyskało bon wartości 15 tys. EUR w ramach inicjatywy WiFi4EU, dzięki czemu w Rybniku pojawiły się nowe miejsca z darmowym dostępem do Internetu.

Udział Miasta w programie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, którzy od dłuższego czasu zgłaszali zapotrzebowanie na tego typu usługę.

W wyniku realizacji projektu WiFi4EU w Rybniku zamontowano 15 nowych hotspotów. Z dostępu skorzystają przede wszystkim pensjonariusze Miejskiego Domu Opieki Społecznej, co w obecnej sytuacji poprawi kontakt seniorów z ich rodzinami.

Kolejne punkty zlokalizowane są przy kompleksie "Juliusz" (Śródmieście), Industrialnym Centrum Kultury (dzielnica Niewiadom), tężni solankowej, torze rolkowym i centrum przesiadkowym w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, na dworcu komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych oraz na stadionie MOSiR.

Inicjatywa  WiFi4EU  ma na celu zapewnienie bezpłatnej publicznej łączności Wi-Fi obywatelom i sieciom odwiedzającym społeczności w całej UE. Finansowanie pochodzi bezpośrednio z Komisji Europejskiej z instrumentu „ Łącząc Europę” CEF Telecom, który jest otwarty dla organów sektora publicznego ze wszystkich państw członkowskich UE i uczestniczących krajów EOG (Norwegia i Islandia).

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: