ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Edukacja

Wirtualna strzelnica w ZS nr 3

W rybnickim Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Orzepowickiej otwarto wirtualną strzelnicę. Obiekt będzie służył przede wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych podczas zajęć z obronności.

Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 3 oraz zakup i montaż wirtualnej strzelnicy to efekt zgłoszenia Rybnika do konkursu „Strzelnica w powiecie 2022” ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Na realizację zadania, którego wartość to 242 470,22 zł, Miasto otrzymało z MON dofinansowanie w wysokości 193 970,22 zł.

Zakupiony sprzęt to laserowy system  z oprogramowaniem specjalistycznym, zawierający broń treningową działającą w systemie blow-back, zasilaną green-gaz.  Strzelnicę tworzy komplementarne multimedialne wyposażenie, mające przenośny charakter. To strzelecki system szkolno-treningowy,  opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych.

Prawo do korzystania z wirtualnej strzelnicy będą mieli:

  • uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa,
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa,
  • przedstawiciele służb mundurowych
  • podmioty (osoby) upoważnione przez samorząd terytorialny.

Korzystanie ze strzelnicy będzie odbywać się według harmonogramów i porozumień zawartych między samorządem a zainteresowanymi podmiotami. Pracownia będzie służyła głównie uczniom szkół ponadpodstawowych podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, pozwalając na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;
  • ćwiczeń w obserwacji, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwiać będzie jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania (między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności).

W systemach wprowadzono metody wspomagające proces uczenia się posługiwania bronią i techniki pozwalające odtwarzać pełny proces oddawania strzału. Osoba ćwicząca będzie miała możliwość obserwowania popełnianych podczas oddawania strzału błędów.

Zasada działania systemu wspierana będzie wykorzystaniem kamery i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana będzie przez odpowiednie oprogramowanie.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności