Rybnik.pl
utworzony przez Maria Stachowicz-Polak | Rewitalizacja

Wizyty studyjne z Rewitkiem

Uczniowie klas czwartych rybnickich szkół podstawowych, w ramach innowacji pedagogicznej „Rybnik na Górnym Śląsku”, wyruszyli w trasę po rewitalizowanych dzielnicach Rybnika.

Wycieczki trwały od  27 kwietnia do 8 czerwca br. Oprowadzający przekazywali wiedzę oraz pokazywali miejsca, budynki i przedmioty w taki sposób, aby uczniowie mogli poznać najważniejsze  fakty dotyczące danej dzielnicy i rozwiązać potem zadania zaplanowane w kartach pracy.

Początek zwiedzania zaplanowano w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Dzieci zobaczyły m. in. odnowiony dworzec kolejowy. Dowiedziały się ciekawych informacji  o zakładach pracy, które powstały około 100 lat temu w związku z rozwojem przemysłu. Zobaczyły familoki, które wybudowano dla potrzeb pracowników Huty Silesia. Opiekunowie podkreślali, że na terenie byłej huty, w której miała miejsce produkcja markowych garnków emaliowanych, powstały nowe zakłady pracy.

Dzieci miały okazję przeprowadzić rozmowę z mieszkańcami familoków, którzy opowiedzieli  m. in. o tym, do czego służyły kiedyś komórki (chlewiki), z ilu pokoi składa się mieszkanie w familoku, jak uprawiano przy domach warzywa i hodowano drobny inwentarz, a przede wszystkim gołębie i króliki. Spacer do tężni pozwolił prowadzącym na zwrócenie  uwagi na rolę, jaką dla huty pełnił staw.  Była to tez okazja do zobaczenia miejsc nad rzeką Rudą, które dzisiaj służą mieszkańcom Rybnika do rekreacji.

Kolejnym punktem wycieczki była dzielnica Śródmieście. Zwiedzanie rozpoczęto od bazyliki mniejszej pw. Św. Antoniego. Opiekunowie wskazywali na ważną rolę, jaką pełni ta górująca nad miastem budowla. Wskazywali na jej wysokie wieże, materiał, z  którego została wybudowana i styl architektoniczny. Następnie uczniowie mieli okazję podziwiać ze schodów przed Teatrem Ziemi Rybnickiej widok na Plac Wolności, po czym udali się na rynek, gdzie po chwili wytchnienia poznali ratusz i w następnej kolejności tzw. Stary Kościół. Usłyszeli również o najstarszym kościółku akademickim. Kolejnym celem był kompleks budynków dawnego szpitala miejskiego nr 1 zwanego Juliuszem, w którym rozpoczęto prace remontowe.

Dzieci zwiedzały też górniczą dzielnicę Niedobczyce, gdzie odwiedziły park im. H. Czempiela. Tam zwrócono ich uwagę na familoki, które powstawały prawie we wszystkich uprzemysłowionych dzielnicach Rybnika jak np. w Chwałowicach. Uczestnicy wycieczki usłyszeli tu o znanych osobach, np. sportowcach, którzy rozsławili swoją „małą ojczyznę”. Kolejnym punktem wizyty była Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu. Dla dzieci największą atrakcję stanowiła wieża widokowa, z której mogły podziwiać panoramę miasta i nie tylko. Tam uczniowie wysłuchali opowieści o maszynie wyciągowej i pracy górników, zobaczyli eksponaty związane z tym zawodem.

W dzielnicy Chwałowice uczniowie mogli zobaczyć zabudowę starej części Chwałowic – familoki i Kopalnię Węgla Kamiennego „Chwałowice”. Uczestnicy wyprawy  mogli przede wszystkim porównać wygląd familoków do tych, które zobaczyli w innych dzielnicach.

Dzięki wizycie studyjnej uczniowie mogli osobiście poznać miejsca, o których wiele razy na lekcjach edukacji regionalnej słyszeli, bądź widzieli je na filmach, czy zdjęciach. Wiele szczegółów z oglądanych miejsc  pojawiło się w pracach dzieci. W kartach pracy zauważono piękne motywy ludowe ozdabiające garnki czy makatki, utrwalające wiedzę o hucie Silesia. Uczestnicy wspólnie rozwiązywali krzyżówkę, która nawiązywała w swych treściach do familoków, sławnych postaci itp. Wizyta miała na celu pokazanie, jak zmienia się miasto, gdzie i jak przeprowadza się jego rewitalizację. 

Udostępnij: