Rybnik.pl
Seniorzy

Wsparcie dla seniorów

Przez najbliższe 3 lata w Rybniku realizowany będzie projekt "Śląska Akademia Cyfrowa" mający na celu poprawę umiejętności korzystania w codziennym życiu z m.in. z komputera, tabletu, smartfona, internetu w większości przez osoby, które ukończyły 65 lat życia.

Przedsięwzięcie zakłada szkolenia dla ok. 60 osób na poziomie podstawowym (60 i 90 godzin) i zaawansowanym (dodatkowe 30 godzin) z korzystania ze sprzętu IT oraz internetu, a także działania animacyjne np. tworzenie grup dyskusyjnych i hobbistycznych on line.

W trakcie szkoleń seniorzy mają nabyć praktyczne umiejętności pomocne w codziennym życiu (np. korzystanie z bankowości internetowej, korzystanie z komunikatorów online, bezpieczne robienie zakupów w internecie, korzystanie z e-administracji).

Najbardziej aktywni seniorzy będą mieli szansę otrzymać na własność tablety, na których będą uczyć się podczas szkoleń. Udział w projekcie nie będzie wiązał się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów.

Projekt, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, będzie prowadzony przez Fundację Partycypacji Społecznej, której partnerem w projekcie jest Miasto Rybnik.

Szczegóły rekrutacji do projektu wkrótce.

Udostępnij: