ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Współpraca z NGO - II konsultacje społeczne

Do 31 października trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.