Rybnik.pl

Współpraca z NGO - konsultacje społeczne

Do 18 października trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.