ScrollTop-ico
Seniorzy

Wybory do Rybnickiej Rady Seniorów

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Rybnickiej Rady Seniorów na kolejną kadencję. Kandydatów można zgłaszać do 15 października, a same wybory odbędą się 25 października. 

W skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych seniorów, w tym:

  •   9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika,
  •   3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
  •   3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.

Osoby, o których mowa w punkcie 1, wybrane zostaną na spotkaniu z Prezydentem Miasta Rybnika 25 października br.

Kandydatów na radnych seniorów mogą zgłaszać organizacje działające na rzecz osób starszych. Kandydaci muszą być mieszkańcami Rybnika i mieć ukończone 65 lat na dzień wyboru, tj. 25 października br.

Zgłoszenie zawierające opis kandydata należy przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika:  ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub złożyć w kancelarii Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018 r. 

Z opisem kandydatów będzie można zapoznać się na stronie internetowej miasta w terminie od 18 do 25 października br.

Spotkanie wyborcze odbędzie się 25 października br. w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika w godzinach od 15.00 do 17.00.

Wybory są bezpośrednie i tajne. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Rybnika, która ukończyła 65 rok życia i jest obecna na spotkaniu. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkania wraz z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Przy wejściu na salę każdy uczestnik spotkania uprawniony do głosowania poproszony zostanie o podpisanie się na liście obecności, a następnie zostanie mu wydana karta do głosowania. Wybranych zostanie 9 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów. 

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:
 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności