ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Seniorzy

Wybory do Rybnickiej Rady Seniorów

Przypominamy o możliwości zgłaszania kandydatów do Rybnickiej Rady Seniorów na kolejną kadencję. Kandydatów można zgłaszać do 10 listopada, a same wybory odbędą się 24 listopada.

W skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych seniorów, w tym:

  • 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika,
  • 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
  • 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.

Osoby, o których mowa w punkcie 1, wybrane zostaną na spotkaniu z Prezydentem Miasta Rybnika 24 listopada br.

Kandydatów na radnych seniorów mogą zgłaszać organizacje działające na rzecz osób starszych. Kandydaci muszą być mieszkańcami Rybnika i mieć ukończone 60 lat na dzień wyboru, tj. 24 listopada br.

Zgłoszenie zawierające opis kandydata należy przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika: 
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub złożyć w kancelarii Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada br.

Z opisem kandydatów będzie można zapoznać się na stronie internetowej miasta w terminie od 17 do 23 listopada br.

Spotkanie wyborcze odbędzie się 24 listopada br. w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika w godzinach od 12.00 do 14.00.

Wybory są bezpośrednie i tajne. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Rybnika, która ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkania wraz z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Przy wejściu na salę każda osoba uprawniona do głosowania poproszona  zostanie o podpisanie się na liście obecności – następnie otrzyma kartę do głosowania. Wybranych zostanie 9 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.

Informacja o wynikach przeprowadzonych wyborów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 30 listopada br.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności