Rybnik.pl
Kopalnia

Wydobycie złoża Paruszowiec – zgłaszanie uwag

Na stronie BIP opublikowano obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniania i wydobywania węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”, na wniosek Bapro sp. z o.o.

Zobacz  =>Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”, na wniosek Bapro sp. z o.o.

Urząd Miasta Rybnika informuje, że działania spółki Bapro dzieją się bez udziału urzędu. Informację o dalszych staraniach spółki o wydobycie złoża w dzielnicy Paruszowiec urząd otrzymał 23 kwietnia br. - wówczas spółka nie poinformowała, kiedy dokładnie raport zostanie udostępniony do wglądu. Urząd Miasta  nie ma wpływu na to czy inwestycja powstanie czy nie, ponieważ złoża, które mają być wydobywane są własnością Skarbu Państwa, zaś koncesję na wydobycie wydaje Minister Środowiska, a nie Miasto Rybnik.    

Procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża węgla kamiennego przewiduje, że firma ubiegająca się o koncesję musi przygotować raport oddziaływania na środowisko, następnie rozpatruje go Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który podaje raport do publicznej wiadomości, co w przypadku wydobycia złoża „Paruszowiec” właśnie się stało. Teraz każdy może zapoznać się z tym raportem i złożyć swoje uwagi, do czego zachęcamy mieszkańców. Głos mieszkańców w tej kwestii jest kluczowy. 

Niestety procedura, którą przyjmuje RDOŚ jest dość archaiczna, by zapoznać się z raportem trzeba najpierw umówić się telefonicznie na spotkanie pod numerem telefonu: 32 42 06 818, następnie pojechać do siedziby tej instytucji w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10,  w godzinach od 8.00 do 14.30, pokój 318 c.

Uwagi w formie pisemnej można składać od 30 kwietnia do 30 maja.
Pocztą tradycyjną na adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, elektroniczną na adres: sekretariat.katowice@remove-this.rdos.gov.pl, poprzez ePUAP: /RDOSKAT/skrytka.      

Komentarz prezydenta Rybnika Piotra Kuczery:

- Moje stanowisko pozostaje niezmienne, zawsze będę z mieszkańcami, szczególnie w sytuacjach, które stanowią dla nich zagrożenie. Trudno wspierać inwestycję, której zakres oddziaływania jest zupełnie poza wpływem miasta. Na ostatnim spotkaniu ze spółką usłyszałem, że zakres oddziaływania planowanej kopalni jest mniejszy, niż pokazywał to pierwszy raport; dowiedziałem się też, że inwestycja jest ściśle powiązana z działaniem w przyszłości elektrowni. Na ten moment trudno mi odnieść się do tego dokumentu, ponieważ dopiero trafi on w ręce pracowników urzędu, kiedy mu się przyjrzymy, będziemy w stanie więcej powiedzieć i wystosować oficjalne stanowisko.

Udostępnij: