Koronawirus

Wydział komunikacji – jak załatwić sprawę

W związku z ograniczeniami w pracy Urzędu Miasta Rybnika zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego, jak załatwić swoje sprawy w Wydziale Komunikacji.

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem Prezydent Miasta Rybnika zdecydował o wprowadzeniu, od 20 października do odwołania, ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Rybnika.   Od 20 października w urzędzie miasta wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów.

Osobiste załatwienie sprawy w Urzędzie w sytuacji tego wymagającej możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego wydziału czy biura. Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście lub telefonicznie) zostają anulowane, za wyjątkiem wizyt umówionych za pośrednictwem elektronicznego (kolejkowego) systemu rezerwacji terminów.

W związku z ograniczeniami w pracy Urzędu Miasta Rybnika zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego, jak załatwić swoje sprawy w Wydziale Komunikacji.

Przypominamy, że przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydłużyły do 180 dni z obecnych 30 terminy na załatwienie:

 • rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • rejestracji lub przynajmniej zgłoszenia nabycia pojazdu fabrycznie nowego oraz używanego (przerejestrowanie)
 • wyrejestrowania pojazdu (np. demontaż, kradzież itd)
 • zgłoszenia zbycia pojazdu (sprzedaż, darowizna itp)
 • zgłoszenia zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz wymiany dowodu ze względu na brak miejsca na kolejny wpis diagnosty.

Przypominamy o możliwości przesyłania wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP i InfoCar. 
Przy wejściu do budynku od ulicy Miejskiej ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

Zwracamy się z prośbą, aby udając się do Wydziału Komunikacji, przygotować wcześniej potrzebne wnioski, formularze i dokumenty.

Poniżej zamieszczamy najczęściej stosowane w Wydziale Komunikacji formularze i druki. Informujemy również, że w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika funkcjonuje system płatności PWPW, umożliwiający dokonanie płatności kartą płatniczą lub kredytową bezpośrednio na stanowisku obsługi (pobierana jest wówczas opłata manipulacyjna 2zł).
 


SEKAP - Sprawy załatwiane w Wydziale Komunikacji
 

Ważne informacje: 

Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli posiadające dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju)

Nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu – terminy na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – o ile nie można tego było uczynić ze względu na stan epidemii w inny sposób (np. poprzez ePUAP lub Sekap lub pocztą tradycyjną bądź przez skrzynkę podawczą) zgodnie z  ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zostały wydłużone do 180 dni (z obecnych 30);

Pojazdy nowe zakupione w salonie i pojazdy przygotowywane do dalszej odsprzedaży przez firmy leasingowe

W celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości – należy się skontaktować telefonicznie z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika i porozumieć w sprawie ustalenia terminu dostarczenia osobiście lub przez pełnomocnika dokumentów do rejestracji pojazdu. Dostarczone dokumenty zostaną przez pracownika Wydziału Komunikacji zweryfikowane i przy braku przeszkód formalno-prawnych pojazd zostanie zarejestrowany. Jednocześnie podczas tej wizyty zostanie ustalony terminodbioru tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego. Procedura taka umożliwia dokonanie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od Odpowiedzialności Cywilnej najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Odbiór dowodu rejestracyjnego

Przypominamy, że od października 2018 roku  posiadanie dowodu rejestracyjnego podczas poruszania się pojazdem na terenie RP nie jest konieczne w związku z czym spokojnie można go odebrać w terminie późniejszym, po zniesieniu ograniczeń.Chcąc jednak uniknąć tworzenia się gigantycznych kolejek po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego po zniesieniu ograniczeń, Wydział Komunikacji rozpoczął akcję rozsyłania stałych dowodów za pośrednictwem urzędowych gońców. Ponadto informujemy, że w sytuacjach koniecznych (wyjazd za granicę, przejazd do badania technicznego, sprzedaż pojazdu) stały dowód rejestracyjny można odebrać w siedzibie urzędu – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Komunikacji.

Wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika, czasowe wycofanie z ruchu, zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu

Należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą tradycyjną lub dostarczyć je do Wydziału Komunikacji poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do urzędu od ul. Miejskiej. UWAGA: warto w przesłanych dokumentach podać swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail – gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. pracownik wydziału skontaktuje się z wnioskodawcą.

Pojazdy sprowadzone z zagranicy

Podobnie jak w przypadku pojazdów fabrycznie nowych, w celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości – należy się skontaktować telefonicznie z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika i porozumieć w sprawie ustalenia terminu dostarczenia osobiście lub przez pełnomocnika dokumentów do rejestracji pojazdu.

Prawo jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy (PKK) można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP, jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą tradycyjną lub dostarczyć je do wydziału poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do urzędu od ul. Miejskiej. UWAGA: w przesłanych dokumentach warto podać swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. pracownik wydziału skontaktuje się z wnioskodawcą. W pierwszej kolejności wydawane są wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwiane sprawy kierowców zawodowych (kwalifikacja zawodowa, przedłużenie ważności). Sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.


Kontakt z Wydziałem Komunikacji UM:
komunikacja@remove-this.um.rybnik.pl
 

 • Rejestracja pojazdów:
  32 43 92 062, 32 43 92 072, 32 43 92 092, 32 43 92 093
   
 • Prawa jazdy:
  32 43 92 076
   
 • Referat Transportu:
  32 43 92 254

 


Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów:

 • samochód sprowadzony z zagranicy – 256,00 zł
 • samochód fabrycznie nowy -180,50 zł
 • samochód krajowy zakupiony spoza Rybnika – 180,50 zł
 • samochód krajowy na tablicach „SR” – 81,00 zł
 • motocykl sprowadzony z zagranicy – 197,00 zł
 • motocykl fabrycznie nowy 121,50 zł
 • motocykl krajowy zakupiony spoza Rybnika – 121,50 zł
 • motocykl krajowy na tablicy „SR” – 81,00 zł
 • przyczepa sprowadzona z zagranicy – 121,50 zł
 • przyczepa fabrycznie nowa 121,50 zł
 • przyczepa krajowa zakupiona spoza Rybnika – 121,50 zł
 • przyczepa krajowa na tablicy „SR” – 81,00 zł
 • ciągnik rolniczy sprowadzony z zagranicy - 121,50 zł
 • ciągnik rolniczy fabrycznie nowy – 121,50 zł
 • ciągnik rolniczy krajowy zakupiony spoza Rybnika – 121,50 zł
 • ciągnik rolniczy krajowy na tablicy „SR” – 81,00 zł
 • motorower sprowadzony z zagranicy - 111,50 zł.
 • motorower fabrycznie nowy – 111,50 zł
 • motorower krajowy zakupiony spoza Rybnika – 111,50 zł
 • motorower krajowy na tablicy „SR” – 81,00 zł.

Opłaty całkowite za rejestrację tymczasową:

 • samochód – 62,00 zł
 • przyczepa – 40,75 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 37,75 zł

Opłaty całkowite za rejestrację z wydaniem tablic wywozowych:

 • samochód – 112,00 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 65,75 zł
 • motorower – 55,75 zł

Opłaty dotyczące decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł

Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu:

 • od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł
 • od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł

Wymiana dowodu rejestracyjnego:

 • bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł
 • z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł

Wtórnik dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł

Wtórnik karty pojazdu – 75,50 zł

Wtórnik nalepki na szybę – 19,00 zł

Wtórnik tablic rejestracyjnych:

 • samochód (dwie tablice) – 93,00 zł
 • samochód (jedna tablica) – 53,00 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 53,00 zł
 • motorower – 43,00 zł

Opłata za wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy – 100,50 zł

Opłata za wpis w prawie jazdy kwalifikacji zawodowej – 101,00 zł

Opłata za wydanie i wymianę międzynarodowego prawa jazdy – 35,00 zł

Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50,00 zł

Opłata za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem – 30,50 zł

 

Opłaty skarbowe:

 • decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu – 20,00 zł,
 • decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10,00 zł,
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu demontaż (wyzłomowanie)/sprzedaż za granicę/kradzież – 10,00 zł
 • pełnomocnictwo – 17,00 zł
 • zaświadczenie – 17,00 zł.
Udostępnij:


Wszystkie aktualności