Rybnik.pl
Ekologia

Wyniki naboru do projektu "Gminy z dobrą energią"

Wyniki naboru w ramach projektu "Gminy z dobrą energią" wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Nabór odbywał się w okresie od dnia 30 kwietnia do 30 maja 2018 r.

W wyznaczonym czasie złożone zostały 343 wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej zostały utworzone listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

RYBNIK - lista zakwalifikowanych wniosków do udziału w projekcie „gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych:

Udostępnij: