ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Park kulturowy

Wypełnij ankietę na temat parku kulturowego

Trwa kampania informacyjna na temat projektu Parku Kulturowego pn. Centrum Starego Rybnika. Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej  projektu.

Państwa opinie są jednym z kluczowych głosów w publicznej debacie o planach utworzenia parku kulturowego w Rybniku. Wszystkie głosy są cenne, pozwolą jak najlepiej przygotować projekt uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika.

Ankiety są częścią kampanii informacyjnej. Posłużą do prac badawczych nad diagnozą, czym dla mieszkańców i przedsiębiorców jest dziedzictwo Rybnika, czy wymaga ochrony konserwatorskiej w postaci parku kulturowego, jak sprawić, by zostało zachowane, a jednocześnie wspomagało rozwój wszystkich użytkowników miasta?

Ankieta jest anonimowa i nie zajmie Państwu wiele czasu.

Jak wypełnić ankietę?

 1. Elektronicznie poprzez przygotowany formularz
 2. Papierowa ankieta znajduje się w broszurze informacyjnej, można ją wypełnić, wyciąć
  i przekazać ankieterom lub wrzucić do pudła na ankiety w jednym z oznaczonych punktów w mieście
 3. W wyznaczonych punktach (wymienionych poniżej) zostały uruchomione miejsca zbiórki ankiet (są to odpowiednio oznaczone i zabezpieczone pudełka). Obok nich znajdują się broszury informacyjne, mapy parku kulturowego oraz ww. ankieta i trzy dodatkowe formularze ankietowe, tj.:
  - ankieta na temat opinii młodego pokolenia (16-24 lata) o centrum Rybnika w kontekście planowanego Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika
  -  ankieta badania ruchu turystycznego w Rybniku
  - ankieta dla dzieci do lat 5.

Wypełnioną ankietę można wrzucić do oznaczonych pudeł ankietowych, które znajdują się w:

 • Punkcie Informacji Miejskiej halo! Rybnik (ul. Sobieskiego 20)
 • Urzędzie Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2)
 • Edukatorium Juliusz (ul. Klasztorna 11)
 • Informatorium Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. J. Szafranka 7)
 • w tzw. Okrąglaku, tj. w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku (ul. Wysoka 15-17).

Ponadto wypełnioną ankietę można:

 • wysłać elektronicznie (skan) na adres: parkkulturowy@um.rybnik
 • przekazać w formie papierowej ankieterom podczas spotkań na temat parku kulturowego.

Ankiety można dostarczać do 20 października.

Dane do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
telefon (+48) 32 43 92 012,
e-mail: parkkulturowy@um.rybnik.pl

Kampania informacyjna nt. Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika trwa od połowy czerwca do 20 września. Oparta jest na spotkaniach, warsztatach, spacerach z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych i lokalnymi liderami. W jej ramach została wydana broszura informacyjna oraz mapa poglądowa przyszłego parku. Materiały informacyjne mają zachęcać mieszkańców do reakcji i dzielenia się swoimi przemyśleniami.

Jesteśmy za półmetkiem kampanii informacyjnej, poświęconej projektowi powstania w Rybniku Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika. W trakcie spotkań, warsztatów, spacerów przedstawiamy, czym jest park kulturowy. Tłumaczymy uczestnikom korzyści wynikające z tzw. obszarowej ochrony konserwatorskiej, rozdając – dla lepszego zrozumienia – mapę przedstawiającą granice przyszłego parku. Rozmawiamy o prawnych, gospodarczych i społecznych konsekwencjach wprowadzenia takiego projektu w Rybniku, wskazując mieszkańcom i przedsiębiorcom, jak – zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – mogą się zmienić regulacje prawne na terenie zajmowanym przez park, z chwilą jego uchwalenia. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym etapie kampanii, w badaniach ankietowych. Państwa opinie i komentarze są bardzo ważne dla oceny projektu Parku Kulturowego w Rybniku – mówi dr Małgorzata Tkacz-Janik prowadząca na terenie miasta kampanię informacyjną o charakterze konsultacji społecznych.

Jednocześnie już teraz zapowiadamy kolejne wydarzenia w ramach kampanii informacyjnej:

 • 24 sierpnia, godz. 18.00 - 20.00

Spacer po obrębie projektowanego parku
Miejsce zbiórki – Rynek (obok fontanny).
Spacer planowany jest tak, aby pokazać obszar oraz granice planowanego parku kulturowego. Przewodnikiem będzie dr Bogdan Kloch, wicedyrektor Muzeum w Rybniku, który opowie m.in. o najważniejszych rybnickich zabytkach znajdujących się w obrębie planowanego parku. Udział bezpłatny i bez zapisów.

 • 31 sierpnia, godz. 16.30 - 18.00

Otwarte spotkanie z dr. inż. arch. Henrykiem Mercikiem, Miejskim Konserwatorem Zabytków w Rybniku
Miejsce spotkania – Punkt Informacji Miejskiej halo! Rybnik
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności