Rybnik.pl

Z chwałowiczanami o zagospodarowaniu dzielnicy

Mikroplanowanie miejskie to temat przewodni spotkania z mieszkańcami dzielnicy Chwałowice, jakie zaplanowano na najbliższą niedzielę, 15 października.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali domu katechetycznego Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza w Rybniku-Chwałowicach, ul. Działkowców 1.

Organizatorem spotkania jest Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Miasta Rybnika, a dotyczyć będzie wypracowania wspólnie z mieszkańcami  koncepcji zagospodarowania centrum dzielnicy.

Ze strony organizatorów weźmie w nim udział zespół projektowy składający się z przedstawicieli różnych dziedzin nauki: architektury, urbanistyki, socjologii, gospodarki przestrzennej i geografii pod kierownictwem dr hab. inż. arch. Katarzyny Ujmy-Wąsowicz.

Spotkanie jest otwarte – wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy.

 

Więcej o mikroplanowaniu miejskim:

Mikroplanowanie jest metodą podejścia oddolnego do procesu rozwoju miasta. Punktem wyjścia jest kompleksowa analiza uwarunkowań rozwoju konkretnego miejsca w przestrzeni miasta, która pozwala poznać jego rzeczywiste problemy, potencjały i oczekiwania mieszkańców. Stanowią one podstawę tworzenia propozycji projektowych, których zadaniem jest również włączenie obszaru w szerszą strukturę miasta, nadanie mu określonej roli, wykorzystanie specyfiki miejsca. Prowadzi to do rozwiązań lepiej dopasowanych do potrzeb, bardziej zróżnicowanych i uwzględniających genius loci danego miejsca. Może to wpłynąć na wzrost poczucia tożsamości z danym miejscem, dając też konkretne impulsy dla rozwoju gospodarczego.

W ramach przedsięwzięcia organizowany jest konkurs na najlepszą z wypracowanych koncepcji w celu promocji wyników przedsięwzięcia. Celem programu jest uzyskanie wartościowej koncepcji projektowo-organizacyjnej zagospodarowania wybranej przez miasto mikroprzestrzeni (możliwość powiązania z realizowanymi już przez miasto działaniami, zaplanowanymi np. w programie rewitalizacji).
 
 

Udostępnij: