Rybnik.pl

Z górniczym Szczęść Boże!

4 grudnia na Śląsku to dzień wyjątkowy. W sposób szczególny myślimy wtedy o osobach, które – wiążąc swą drogę zawodową z przemysłem wydobywczym – zawierzyły swoje życie Świętej Barbarze.

Uroczyste celebrowanie dnia Świętej Barbary to jeden z najpiękniejszych elementów śląskiej tradycji. W tym szczególnym dniu prezydent Rybnika Piotr Kuczera składa wszystkim górnikom oraz pracownikom przemysłu wydobywczego najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności:

Niech Święta Barbara strzeże pracowników kopalń i otacza opieką górnicze rodziny. Niech praca przynosi zawodową satysfakcję, dając poczucie stabilizacji na niwie prywatnej. W tym szczególnym barbórkowym czasie nasze myśli wybiegają też w stronę tych, którzy stracili życie podczas pracy w kopalniach. Ich tragiczny los dobitnie świadczy o tym, jak wielkie ryzyko wiąże się z wykonywaniem zawodu górnika. Mam nadzieję, że kolejny rok w polskich kopalniach będzie bezwypadkowy, pozwalając górnikom na realizację zawodową. Oby też cała branża górnicza mogła rozwijać się, wykorzystując nowoczesne technologie i przynosząc korzyści mieszkańcom regionu. Życzę również, by uroczystości barbórkowe pozwoliły na chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków,dając energię do realizacji pomysłów i planów w przyszłości.

Szacunek dla drugiego człowieka, kult pracy i przywiązanie do tradycji - oto najważniejsze wartości, jakie niesie z sobą świętowanie Barbórki. Zakłady górnicze celebrują ten dzień na uroczystych akademiach. W czwartek, 30 listopada, w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyły się barbórkowe uroczystości kopalni KWK ROW Polskiej Grupy Górniczej, w której skład wchodzą skład wchodzą rybnickie zakłady: Ruch Chwałowice i Ruch Jankowice.

Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka
Barbórka KWK ROW. Fot. W. Troszka

 

Ukłonem w stronę górniczej tradycji są efektowne dekoracje, jakie ustawione zostały przed Domem Kultury Chwałowice. Wejście do placówki zdobią sporych rozmiarów górnicze lampki, tzw. benzynki:

Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Fot. Lucyna Tyl
Udostępnij: