Rybnik
Smog

Z wojewodą śląskim o smogu

O problemie smogu i sposobach walki z niską emisją rozmawiali podczas spotkania w rybnickim magistracie Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Tematem spotkania była przede wszystkim utrzymująca się od kilku dni bardzo zła jakość powietrza na terenie miasta Rybnika (stacja pomiarowa na ul. Borki w Rybniku odnotowała rekordowy pomiar pyłu zawieszonego PM10 - 1563 μg/m3). O sytuacji tej rozmawiano w kontekście smogu jako stałego problemu mieszkańców Rybnika i regionu w okresie jesienno-zimowym.

Sporo uwagi poświęcono też podejmowanym przez rybnicki samorząd działaniom nastawionym na walkę z niską emisją, takim jak przede wszystkim dopłaty do inwestycji ekologicznych rybniczan, termomodernizacje i zmiany systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej czy akcje edukacyjne.

Prezydent Piotr Kuczera zaapelował do wojewody o przyspieszenie działań dotyczących wprowadzenia standardów emisyjnych dla kotłów węglowych oraz ustalenia norm jakości paliw stałych. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wyraził przekonanie, że walka ze smogiem to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj, zapewniając, że na szczeblu rządowym trwają prace, których celem jest wprowadzenie ogólnopolskich regulacji wspomagających samorządy w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.

Warto podkreślić, że o wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących przede wszystkim norm jakości spalanych paliw i standardów emisyjnych dla sprzedawanych kotłów samorządowcy subregionu zachodniego województwa śląskiego apelują od dłuższego czasu, przedstawiając swoje postulaty w pisemnych stanowiskach.

Podczas spotkania rozmawiano także o podjętej przez Prezydenta Miasta Rybnika decyzji o wyrażeniu zgody na zawieszenie przez dyrektorów w dniach 10 i 11 stycznia zajęć we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik ze względu na rekordowe przekroczenia norm jakości powietrza.

Obecna na spotkaniu w Rybniku Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach – uzyskała zapewnienie, że uczniowie, którymi rodzice nie mogą opiekować się w czasie zawieszenia zajęć, mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności
Udostępnij: