ScrollTop-ico

Zabytkowy pawilon poszpitalny odzyskuje blask

Trwają intensywne prace związane z adaptacją zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1. Powstaje tutaj Centrum Usług Wsparcia Rodzin, swoją siedzibę będzie tutaj miał również ośrodek adopcyjny.

W obiekcie zakończono już roboty rozbiórkowe oraz roboty konstrukcyjne żelbetowe. Na skrzydle północnym budynku zabudowano nową konstrukcję więźby dachowej. Obecnie trwają prace dekarskie na skrzydle północnym i zachodnim dachu. Jednocześnie wewnątrz budynku prowadzone są dalsze prace budowlane w tym wykończeniowe oraz roboty instalacyjne. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień tego roku.

Całkowity koszt inwestycji to 3,6 mln zł, z czego ponad 3 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Prace modernizacyjne i adaptacyjne wykonuje wybrane w przetargu konsorcjum: Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany „TOMAN” Daniel Toman i Firma Remontowo Budowlana „TOMBUD” Gabriela Toman z Turzy Śląskiej.

Budynek dawnej dermatologii to pierwszy z obiektów tego zabytkowego kompleksu poszpitalnego, który powoli zmienia swoje oblicze i odzyskuje dawny blask. W ramach wsparcia z funduszy unijnych rewitalizacji doczekają się też dwa inne budynki dawnego szpitala – „Rafał” i „Juliusz”. W pawilonie „Rafał” znajdzie się nowoczesna przestrzeń wystawiennicza poświęcona historii medycyny i farmacji. Planowany koszt tej inwestycji to nieco ponad 14 mln, zaś przyznane z UE dofinansowanie to 5,5 mln zł.

- W najbliższych dniach zostanie rozstrzygnięty przetarg na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych planowanych w budynkach „Rafał” i „Juliusz” – zapowiada prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Pozwoli nam to na uzupełnienie dokumentacji tych obiektów w zakresie wynikającym z dostosowania instalacji technicznych do projektowanych wystaw. Po dokonaniu tych uzgodnień ruszamy z przetargiem na roboty budowalne, kontynuując tym samym przywracanie mieszkańcom Rybnika jednego z największych zabytkowych miejsc naszego miasta  – dodaje prezydent.

Najdroższa będzie modernizacja największego z zabytkowych budynków, czyli pawilonu „Juliusz”. Oszacowane na 21,7 mln zł koszty adaptacji budynku na edukatorium prezentujące dziedzictwo kulturowe miasta i regionu, oprócz prac budowlanych obejmują też m.in. zainstalowanie stałej wystawy opartej o motywy związane z ważną historyczną postacią doktora Juliusza Rogera – inicjatora budowy szpitalnego kompleksu. Wystawę zaplanowano w oparciu o najnowsze trendy przewidziane dla tego typu ekspozycji m.in. z użyciem technik mulimedialnych. Realizacja tych planów uzależniona jest jednak od możliwości uzyskania na ten cel unijnej dotacji – wnioskowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota to blisko 14, 8 mln zł.

 

***

Obiekt dawnego oddziału dermatologicznego powstał w czasie rozbudowy szpitala w XX wieku. Założony został w stylu eklektycznym w nawiązaniu do stylu pozostałej zabudowy. Sam kompleks byłego Szpitala Miejskiego nr 1, zwanego „Juliuszem” (od inicjatora jego powstania – dra Juliusza Rogera), powstał w II połowie XIX wieku, a przestał funkcjonować ok. 2000 r.

Kompleks składa się z kilku pięknych gmachów z czerwonej cegły w stylu neoromańskim i neogotyckim, zlokalizowanych pomiędzy ulicą Miejską, Klasztorną i 3 Maja (najstarszych – Juliusza i Rafała, oddziału dermatologicznego oraz dawnego pogotowia ratunkowego). Budynki tworzą zabudowę kwartału, pośrodku którego zlokalizowany jest niewielki park. Budynki szpitala znajdują się pod ochroną konserwatorską. Zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A_1462/92 z dnia 07.05.1992 r.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności