ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Zamknięcie fragmentu ul. Rudzkiej

Od 24 lutego br. przez ok. 8 miesięcy całkowicie zamknięta będzie część ul. Rudzkiej, na odcinku od Bulwarów nad Nacyną do ronda Elektrowni Rybnik.

Dojazd do posesji i ruch pieszych zostanie utrzymany. Prace będą prowadzone w dwóch etapach, wprowadzany od 24 lutego pierwszy etap robót obejmować będzie odcinek od Bulwarów nad Nacyną za skrzyżowanie z ulicą Energetyków (ze skrzyżowaniem włącznie).

Prowadzone roboty drogowe związane są z realizacją kolejnego etapu przebudowy ul. Rudzkiej (DW 920).

Objazdy:

 • Objazd 920 Rudy, Gliwice: ul. Obwiednia Północna przez rondo Wawok, ul. Rudzka (DW920), ul. Kotucza (DK78,DW935), przez rondo Wileńskie, ul. Budowlanych przez rondo Mazamet do ronda Solidarności, ul. Góreckiego przez rondo Orzepowickie i rondo ER do ul. Rudzkiej (DW920) i ul. Podmiejskiej.
   
 • Objazd 920 Centrum, Żory: ul. Rudzka (DW920) i ul. Podmiejska przez rondo ER, ul. Góreckiego przez rondo Orzepowickie i rondo Solidarności, ul. Budowlanych przez rondo Mazamet i rondo Wileńskie, ul. Kotucza (DK78, DW935).

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Mapa objazdów:

Komunikacja miejska:

 Linia 3

Nie będzie obsługiwała przystanków:

 • Rybnik Rybnicka Kuźnia Chłodnie,
 • Rybnik Rybnicka Kuźnia Elektrownia,
 • Rybnik Rybnicka Kuźnia Osiedle,
 • Rybnik Orzepowice Rondo.

Kursy obsługujące powyższe przystanki rozpoczynać i kończyć będą się na przystanku Rybnik Orzepowice Borki. Dojazd do Rybnickiej Kuźni będzie możliwy z wykorzystaniem przesiadek.


Linia 6

 Nie będzie obsługiwała przystanków:

 • Rybnik Orzepowice Kuźnia,
 • Rybnik Północ Wawok,
 • Rybnik Rudzka Cmentarz.

Dojazd do wyżej wymienionych przystanków zapewni linia 7 i 43. Autobusy linii 6 zaczynać i kończyć kursy będą na przystanku Rybnik Orzepowice Borki

 

Linia 12

 Nie będzie obsługiwała przystanków:

 • Rybnik Orzepowice Rondo (ul. Rudzka),
 • Rybnik Orzepowice Kuźnia,

Dodatkowo obsługiwane będą przystanki:

 • Rybnik Rybnicka Kuźnia Maksymiliana,
 • Rybnik Rybnicka Kuźnia Szkoła,
 • Rybnik Wielopole Lipowa,
 • Rybnik Wielopole Skrzyżowanie

 

Linia 24

Nie będzie obsługiwała przystanków:

 • Rybnik Orzepowice Rondo.

Dodatkowo obsługiwany będzie przystanek:

 • Rybnik Orzepowice Borki.

 

Linia 41

 Nie będzie obsługiwała przystanków:

 • Rybnik Orzepowice Kuźnia,
 • Rybnik Orzepowice Rondo (ul. Rudzka)

Dodatkowo obsługiwane będą przystanki:

 • Rybnik Wielopole Skrzyżowanie,
 • Rybnik Wielopole Lipowa,
 • Rybnik Rybnicka Kuźnia Szkoła,
 • Rybnik Rybnicka Kuźnia Maksymiliana.

 

Linia 45

Nie będzie obsługiwała przystanków:

 • Rybnik Maroko Nowiny Żołędziowa,
 • Rybnik Orzepowice Szpital,
 • Rybnik Orzepowice Rondo.

Dodatkowo obsługiwane będą przystanki:

 • Rybnik Orzepowice Rondo (ul. Góreckiego),
 • Rybnik Maroko Nowiny Krakusa,
 • Rybnik Maroko Nowiny Budowlanych.

 

Linia 46

Nie będzie obsługiwała przystanków:

 • Rybnik Północ Kąpielisko Ruda,
 • Rybnik Północ Janiego,
 • Rybnik Orzepowice Kuźnia.

Kursy obsługujące powyższe przystanki rozpoczynać i kończyć będą się na przystanku Rybnik Orzepowice Borki.

 

Linia 48 w kursach jadących przez Szpital do Rybnickiej Kuźni i powrotnych

Nie będzie obsługiwała przystanków:

 • Rybnik Maroko Nowiny Budowlanych,
 • Rybnik Maroko Nowiny Żołędziowa,
 • Rybnik Orzepowice Szpital,
 • Rybnik Orzepowice Rondo, (ul. Rudzka).

Dodatkowo obsługiwane będą przystanki:

 • Rybnik Maroko Nowiny Krakusa,
 • Rybnik Orzepowice Rondo, (ul. Góreckiego).

 

W czasie zamknięcia ul. Rudzkiej dojazd do szpitala w dzielnicy Orzepowice zapewniać będą linie 3, 6, 24, 31 i 46. Na liniach 3 i 46 zwiększona zostanie ilość kurów dojeżdżających do Szpitala.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności